Sekretesspolicy

Vi värnar om våra användares integritet och alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att hanteras i enlighet med denna sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy beskriver hur OtterBox Ireland ("vi", "vår" eller "oss") behandlar dina personuppgifter på denna och andra webbplatser som ägs och drivs av OtterBox Ireland ("Webbplatserna"). Genom att använda Webbplatserna samtycker du till att dina personuppgifter hanteras på det sätt som anges i denna (eller densamma av oss korrigerade) sekretesspolicy.

Vilken information samlar vi in?

Information uppgiven av användaren – Vi samlar in all den information som du uppger när du använder Webbplatserna, inklusive när du skapar ett konto, köper en produkt, skriver en produktrecension, söker jobb, medverkar på våra anslagstavlor eller i våra forum, registrerar dig för att ta emot våra elektroniska nyhetsbrev, deltar i omröstningar och undersökningar eller på annat sätt kontaktar oss med en fråga, kommentar eller begäran. Detta kan innefatta, men är inte begränsat till: (a) namn, kontaktinformation, användarnamn, lösenord och annan registreringsinformation, (b) transaktionsrelaterad information, till exempel när du gör inköp eller svarar på erbjudanden, (c ) information som du uppger när du skickar en jobbansökan, och (d) information som du uppger när du kontaktar oss.

Automatiskt insamlad information – Vidare kan vi använda "cookies" eller liknande tekniker för att automatiskt samla in information om din användning av Webbplatserna. Cookies är små textfiler som skickas från en webbplats och lagras i en användares webbläsare under den tid som han eller hon besöker en webbplats. Vi använder cookies för att upprätthålla sessionsläget och användningen av cookies är grundläggande för driften av Webbplatserna. Genom att använda cookies kan vi relatera din användning av Webbplatserna med den information som du har specifikt och medvetet uppgett. Vi sparar inte personlig information i cookien.

Om du har ställt in din webbläsare så att den varnar dig innan du accepterar cookies bör du få ett varningsmeddelande för varje cookie. Du kan förhindra cookies genom att stänga av dem i din webbläsare. Alla webbläsare är olika så du kan behöva gå till din webbläsares hjälpmeny för att lära dig hur man ändrar webbläsarens cookie-inställningar. Du bör dock vara medveten om att våra Webbplatser, liksom de flesta andra populära webbplatser, kanske inte fungerar optimalt när cookies är inaktiverade. Det kan också hända att du då inte kan använda webbplatsens alla funktioner, t.ex. kan du eventuellt inte delta aktivt på vår blogg eller våra omröstningar och undersökningar.

Hur använder vi den här informationen?

Vi kan använda informationen i flera olika syften, bland annat för att:

Vi kan i något av dessa syften även komma att anonymisera, kombinera eller slå samman den information som vi samlar in från Webbplatserna eller någon annanstans.

Om du bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot marknadsföringsmaterial från oss eller från våra noggrant utvalda tredje parter kan du bara klicka på en av de avregistreringslänkar som finns i varje e-postmeddelande.

Kan tredje part se eller få tillgång till din information?

Vi kan lämna ut information uppgiven av användaren och automatiskt insamlad information:

Vi kan också komma att dela med tredje part samlade rapporter om användarnas demografi, trafikmönster och anonymiserad information.

Webbplatserna kan innehålla länkar till webbplatser som har publicerats av andra innehållsleverantörer. Dessa andra webbplatser står inte under vår kontroll, och du bekräftar och accepterar att vi inte är ansvariga för dessa webbplatsers insamling och användning av dina uppgifter. Vi uppmanar dig att granska sekretesspolicyn på varje webbplats som du besöker och använder.

Hur skyddas min information?

Vi strävar efter att vidta skäliga åtgärder för att skydda den information som samlas in av Webbplatserna. Var dock medveten om att inget informationssystem är 100 % säkert och därför kan vi inte garantera mot alla potentiella säkerhetsöverträdelser. Dessutom är informationsöverföring över trådlösa och trådbundna nätverk inte i sig säkert, och vi är inte ansvariga för informationsöverföring via nät som vi inte kontrollerar, inklusive Internet. Använd inte e-post för att skicka oss information som du betraktar som känslig, t.ex. finansiell information. E-post är inte en säker kommunikationskanal.

Den information som vi samlar in från dig kan överföras till, och lagras på, platser utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES). Informationen kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES, t.ex. i syfte att tillhandahålla supporttjänster, utföra
beställningar eller behandla betalningsuppgifter. Genom att lämna personlig information eller genom att använda Webbplatserna
godkänner du att dina personuppgifter överförs, lagras och behandlas utanför EES. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Barns personuppgifter

Vi använder inte Webbplatserna för att medvetet inhämta information från, eller rikta oss mot, barn under 16 år. Om du upptäcker att ditt barn eller ett barn som du har ansvar för har försett oss med information utan ditt medgivande, ombeds du vänligen kontakta oss på legalEMEA@otterproducts.com.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan genom att publicera en ny sekretesspolicy på denna sida. Du rekommenderas att konsultera denna sekretesspolicy regelbundet för att se eventuella ändringar. En fortsatt användning av Webbplatserna efter att sådana ändringar har gjorts förutsätter att du accepterar dessa ändringar. Om vi gör några ändringar som väsentligt ändrar det sätt på vilket vi använder eller delar den information som vi tidigare har samlat in från dig via Webbplatserna,
kommer vi att ge dig möjlighet att samtycka till dessa förändringar innan de tillämpas på sådan information.

Dina rättigheter

Du har rätt att komma åt, uppdatera, rätta och ändra de uppgifter som Webbplatserna samlar in om dig. Du har också rätt att, av legitima skäl, motsätta dig Webbplatsernas behandling av dessa uppgifter. Skulle du av legitima skäl motsätta dig behandling av dina uppgifter är du införstådd med att du eventuellt inte kommer att kunna använda Webbplatserna och att du eventuellt inte kommer att ha tillgång till Webbplatsernas alla funktioner.

Du kan utöva dina rättigheter att komma åt, uppdatera, rätta, ändra och motsätta dig behandlingen av dina uppgifter genom att kontakta oss på legalEMEA@otterproducts.com.

Kontakta oss

Om du har några frågor gällande denna sekretesspolicy eller vår användning av den information om dig som samlas in via Webbplatserna kontaktar du dataregisteransvarig personal på legalEMEA@otterproducts.com.

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 24 maj 2013.