SEKRETESSPOLICY

Denna sekretesspolicy (denna "Policy") gäller för otterbox.se, som drivs av Otter Products EMEA Unlimited ("Otter"). Denna Policy beskriver hur Otter samlar in, använder och delar de personuppgifter du anger på otterproducts.se. Den beskriver även de valmöjligheter som du har gällande vår användning av dina personuppgifter och hur du kan komma åt och uppdatera uppgifterna.


Vi värdesätter din integritet, och vi gör denna policy lättillgänglig över hela denna webbplats för att hjälpa dig att förstå hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill göra din onlineupplevelse underhållande och trygg. Eftersom vi samlar in vissa typer av information om våra användare vill vi att du fullt ut förstår våra policyer kring erhållandet och användningen av den informationen.

Information som vi samlar in

  Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter som vi begär. Om du väljer att inte tillhandahålla den information vi har begärt, kanske vi inte kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster.


  När du genomför ett köp på denna webbplats, begär att få våra elektroniska nyhetsbrev, deltar i våra anslagstavlor eller forum, skriver en recension, lämnar in ett garantianspråk och/eller deltar i omröstningar, undersökningar och tävlingar, kan vi inhämta information från dig, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer, adress, betalningsinformation och användarnamn på sociala medier. Om du köper en produkt eller tjänst från denna webbplats å en annan parts vägnar kan vi inhämta information från dig om den andra parten, inklusive den andra partens namn och adress. Vi kommer endast använda denna information för det specifika ändamål för vilket den tillhandahålls. Om du tror att en tredje part har gett oss dina personuppgifter och du inte längre önskar att vi ska ha din information, kan du begära att informationen raderas genom att skicka e-post till oss på emea.privacy@otterbox.com. I vissa fall kanske vi inte kan ta bort dina personuppgifter. Vi kommer i så fall att ge dig besked om att vi inte kan göra det och varför.


  Observera att denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser vars sekretesspolicy kan skilja sig från Otters. Om du skickar personuppgifter till någon av dessa webbplatser regleras din information av deras respektive sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du noga läser sekretesspolicyn för de webbplatser som du besöker. På liknande sätt använder vissa av våra sidor ramteknik för att tillhandahålla innehåll från tredje part och samtidigt bevara denna webbplats utseende och känsla. Var medveten om att du tillhandahåller dina personuppgifter till dessa tredje parter och inte till Otter.


  Denna webbplats innehåller sociala mediefunktioner, t.ex. Facebooks ”gilla”-knapp. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress och kan lägga till cookies för att en funktion ska kunna fungera korrekt. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för den tredje part som tillhandahåller funktionen.


  Vi använder inte den här webbplatsen för att medvetet begära information från, eller marknadsföra till, barn under 16 år. Om du blir medveten om att ditt barn eller något barn du ansvarar för har gett oss information utan ditt samtycke kan du kontakta oss på emea.privacy@otterbox.com.

Hur vi använder dina personuppgifter

  Den personliga information som vi inhämtar gör att vi kan behandla din beställning eller ditt garantianspråk och tillhandahålla de tjänster du begär av oss. Vi kan komplettera detta med information från en tredje part, till exempel FedEx, för att validera leveransadressen så att vi kan skicka din beställning på ett korrekt sätt.


  Om du fyller i en enkät eller en blankett, deltar i en tävling eller skickar ett vittnesmål på den här webbplatsen, och under denna process tillhandahåller personuppgifter, använder vi denna information för att avisera tävlingsvinnare och tilldela priser, för att övervaka webbplatstrafik och anpassa den här webbplatsen och skicka deltagare ett nyhetsbrev via e-post. Vi visar även personliga omdömen lämnade av nöjda kunder tillsammans med andra positiva reaktioner. Med din tillåtelse kommer vi att visa ditt omdöme tillsammans med ditt namn. Om du vill uppdatera eller radera ditt omdöme kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.


  Vi erbjuder webbplatsanvändare möjlighet att ta emot kommunikation från oss, inklusive ett periodiskt nyhetsbrev, produktreklam, omröstningar, undersökningar och annan information som vi anser kan vara relevant för användaren. Du kan välja bort att få meddelanden från oss som inte är relaterade till tjänster, genom att e-posta oss på emea.privacy@otterbox.com, genom att klicka på länken "unsubscribe" i e-postmeddelanden som vi skickar till dig eller genom att svara på e-post som vi skickar till dig och ange ordet UNSUBSCRIBE i ämnesraden.


  Denna webbplats erbjuder en offentlig blogg. Du bör veta att all information som du anger på sådana ställen kan läsas, samlas in och användas av andra som har tillgång till dem. För att begära borttagande av dina personuppgifter från vår blogg eller vårt forum ska du kontakta oss via kontaktinformationen nedan. I vissa fall kanske vi inte kan ta bort dina personuppgifter. Vi kommer i så fall att ge dig besked om att vi inte kan göra det och varför.


  Otter använder information som frivilligt tillhandahålls av våra användare för att förbättra upplevelsen på den här webbplatsen, oavsett om det gäller tillhandahållande av interaktiva eller anpassade element på webbplatserna, eller för att bättre förbereda framtida innehåll baserat på våra användares intressen.


Utlämnande till tredje parter

  Vi delar alla personuppgifter som du lämnar till oss på denna webbplats med vårt koncernbolag, Otter Products, LLC, som är beläget i USA. Genom att använda denna webbplats godkänner du överföring av dina personuppgifter utanför ditt hemland eller utanför Europeiska unionen och Schweiz till USA. Otter Products, LLC har endast rätt att använda din personliga information för de begränsade ändamål som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster. Otter Products, LLC har certifierat sin överensstämmelse med ramverken EU-US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield.


  Vi kan tillhandahålla din personliga information till våra koncernbolag och till tredje parter som tillhandahåller tjänster för att hjälpa oss med våra affärsaktiviteter, till exempel att skicka din beställning eller garantianspråk, erbjuda kundservice, skicka vår kommunikation och administrera omdömen och tävlingar. Dessa tredje parter har enbart rätt att använda dina personuppgifter på det sätt som behövs för att tillhandahålla oss dessa tjänster. Med undantag för vad som annars anges här, delar vi inte dina personuppgifter med andra tredjepartsorganisationer förutom med ditt uttryckliga samtycke.


  Vi förbehåller oss rätten att dela dina personuppgifter i enlighet med lagkrav, till exempel för att följa domstolsbeslut eller liknande juridiska processer och när vi anser att upplysningar är nödvändiga för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller svara på en myndighetsbegäran.


Loggfiler, cookies och annan spårningsteknik

  Denna webbplats använder analyspaket i enlighet med branschstandard, som automatiskt samlar in begränsad information om webbplatsanvändare och lagrar den här informationen i serverloggfiler. Denna information kan inkludera IP-adresser, webbläsartyp, referenssidor, operativsystem som används och datum/tidstämplar. Denna information används endast för webbplatsadministration samt för analys av användningsområden och trender.


  Otter inhämtar användaregenskaper avseende användartrafik över hela sin webbplats. Vi korrelerar dock inte dessa data med enskild användarinformation. Otter kan analysera användarstatistik i enlighet med användarens domännamn, webbläsartyp och MIME-typ genom att läsa den här informationen från data i användarens webbläsare.


  Otter kan inhämta och katalogisera söktermer i sin sökfunktion som användare använder, men sådan insamling och katalogisering är inte associerad med enskilda användare. Vi kan använda söktermer för att bestämma vilka områden på denna webbplats som är viktigast för användarna, baserat på egenskaperna för användning eller trafik för dessa områden. Vi använder inte dessa söktermer för att spåra vad enskilda användare läser, utan snarare prestandan för varje sida. Detta kan hjälpa oss att skapa en bättre webbaserad upplevelse för dig.


  Otter och dess koncernbolag och tjänsteleverantörer (t.ex. marknadsföringsföretag, analysleverantörer och/eller betalningshanterare) använder teknik som cookies, beacons, taggar och skript. Dessa tekniker används för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas aktivitet på webbplatsen och samla in demografisk information om användarna av vår webbplats. Vi kan få rapporter baserat på användningen av dessa tekniker av tredje parter på individuell och sammanlagd basis.


  Vi använder cookies i vår kundvagn, för att komma ihåg användarnas inställningar (t.ex. språkinställningar), så att vi kan spåra och rikta våra användares intressen för att förbättra den övergripande upplevelsen av att använda den här webbplatsen, samt för att verifiera användare. Användare kan styra användningen av cookies på enskild webbläsarnivå. Om du avvisar cookies kan du fortfarande använda denna webbplats, men dina möjligheter att använda vissa funktioner eller områden på webbplatsen, såsom bloggar, omröstningar och undersökningar, kan vara begränsade.


  Vi använder en tredje parts tjänsteleverantör för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Denna tjänsteleverantör kan använda tekniker som cookies för att samla in information om din aktivitet på denna webbplats och andra sidor för att ge dig reklam baserat på din webbläsaraktivitet och intressen. Om du inte vill att den här informationen används i syfte att ge dig intressegenererad reklam kan du välja bort detta genom att klicka här. Observera att du inte väljer bort att få reklam. Du kommer att fortsätta få allmän reklam.


  Vi använder ”lokal lagring”, som HTML5, för att lagra innehållsinformation och inställningar. Tredje part som tillhandahåller vissa funktioner på den här webbplatsen (t.ex. YouTube) använder också lokala delade objekt (LSO) som flash-cookies eller lokal lagring och HTML5, för att inhämta och lagra information. Flera webbläsare kan erbjuda egna hanteringsverktyg för att ta bort HTML5. För att hantera flash-cookies, klicka här.


Åtkomst till personuppgifter

  Om du vill veta om vi innehar eller bearbetar, på tredje parts vägnar, några av dina personuppgifter, kan du begära denna information genom att e-posta oss på emea.privacy@otterbox.com.


  Om din personligt identifierbara information ändras kan du uppdatera den genom att logga in på ditt onlinekonto eller genom att e-posta oss på emea.privacy@otterbox.com. Om du inte längre önskar att vi ska ha din information kan du begära att informationen raderas genom att skicka e-post till oss på emea.privacy@otterbox.com. Du kan också genomföra din begäran via telefon eller via postadress på adress/telefonnummer som anges i kontaktinformationen nedan. Vi besvarar din begäran inom trettio (30) dagar. I vissa fall kanske vi inte kan ta bort dina personuppgifter. Vi kommer i så fall att ge dig besked om att vi inte kan göra det och varför. Vi kommer att behålla din information så länge ditt konto är aktivt eller så länge det behövs för att vi ska kunna förse dig med tjänster. Vi kommer att behålla och använda din information enligt vad som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga åtaganden, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.


Skydd av personuppgifter

  Vi följer godkända branschstandarder för att skydda alla personuppgifter du har lämnat till oss. Observera dock att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring någonsin kan vara helt säker. Därför kan vi inte garantera en absoluta säkerhet avseende din information.


  Dina personuppgifters säkerhet är dock extremt viktiga för oss. Vi använder till exempel olika brandväggar och annan säkerhetsteknik för att hålla din information säker. Vi lagrar inte dina fullständiga kreditkortsuppgifter på vår interna webbserver. När du anger känslig information (som kreditkortsnummer) på våra orderformulär krypterar vi överföringen av den informationen med hjälp av SSL-teknik (Transport Layer Security). När din beställning är genomförd raderas den helt från våra webbposter. Även om det finns risker förknippade med alla internettransaktioner, kan du vara säker på att vi arbetar hårt för att säkerställa att riskerna är minimala.


Ändringar av denna policy

  Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att Otter hämtar in och använder denna information. Om vi gör materiella ändringar kommer vi att underrätta dig via e-post eller via denna webbplats, eller via e-postmeddelande till den lagrade adressen, innan förändringen träder i kraft. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna sida för den senaste informationen om vår sekretesspolicy.


Kontaktuppgifter

  Om du har några frågor eller problem angående denna policy, eller om du vill kontakta oss via post, är vår kontaktinformation följande:


  Otter Products EMEA
  ATTN: Privacy
  Floor 5,
  Hibernian House,
  80A South Mall,
  Cork,
  T12 ACR7,
  Ireland


  Telefon: 00353214910210

  E-post: emea.privacy@otterbox.comDenna sekretesspolicy uppdaterades senast den 14 september 2017.